HYBRID Software en Steurs, kwaliteitsboost met Intelligent Flexo

Met ‘Intelligent Flexo’, brengt HYBRID Software een innovatieve oplossing op de markt die de outputkwaliteit van Flexodruk drastisch verhoogt. Het is een machine-onafhankelijke softwareoplossing die microcell-structuren toevoegt aan het rasterpunt en daarmee de inktransfer van de plaat naar het substraat verhoogt. Grootste voordelen zijn een een lager inktverbruik en een verhoogde afdrukkwaliteit van volvlakken, verlooptinten, barcodes alsook fijne tekst.

 

Deze technologie is gebaseerd op de know-how die toegepast werd door het in Antwer- pen gevestigde Steurs Graphic Solutions. Het bedrijf bestaat al sinds 1949 en is vandaag één van de meest toonaangevende prepress-hui- zen in Benelux. Steurs bundelt meer dan 70 jaar aan ervaring in prepress, packaging en publishing in één all-round service. Steurs Managing Director Dirk Cantens vult aan: “Wij leveren platen voor alle soorten dragers, van papier tot metaal. Onze klanten zijn drukkers en brand owners die uitermate gevoelig zijn voor zowel de stabiliteit als kleurconsistentie van hun drukwerk en verpakkingen. Die kwaliteit en stabiliteit verzekeren is één van onze speerpunten: we garanderen onze klanten een homogene, stabiele en voor 100% reproduceerbare drukomgeving, ongeacht het te bedrukken materiaal. Klanten ontzorgen is onze zorg en ze weten dat er bij Steurs geen toegevingen gedaan worden op het gebied van kwaliteit.”

 

Innoveren en blijven innoveren
Steurs is altijd een innovator geweest en om die reden beschikt het bedrijf sinds 2014 over een eigen R&D-afdeling die zich bezighoudt met de ontwikkeling van oplossingen om de kwaliteit van hun diensten nog te verhogen. Tom De Bondt, Chief Technology Officer bij Steurs, zegt daarover het volgende: “R&D is cruciaal voor onze filosofie, want om een serieuze prepresspartner te zijn, moet je oplossingen op maat voor de klant kunnen aanbieden. R&D werkt nauw samen met onze verkoop- en productiemanagers en zit bijna altijd aan tafel wanneer we met brand owners en flexodrukkers praten.”

 

Nog ruimte voor verbetering
Flexo heeft vele voordelen ten opzichte van offset en diepdruk. De productiekosten zijn lager en er is een grotere flexibiliteit met be- trekking tot substraten. Maar in het verleden was de afdrukkwaliteit en consistentie toch niet altijd even betrouwbaar. Dat veranderde volgens Dirk Cantens door ‘flat top dot’ technologieën waar machinebouwers & plaatleveranciers sinds enkele jaren mee uitpakken. “Hiermee is de kwaliteit van flexo enorm toegenomen. Dit gezegd zijnde, waren er volgens ons toch nog een aantal zaken voor verbetering vatbaar.”

 

Ontwikkeling S-Dot
Om die specifieke issues aan te pakken, is de R&D-afdeling in 2014 begonnen met de ont- wikkeling van een aantal technologieën om de kwaliteit van flexodrukwerk nog te verbeteren. Tom: “Onder de naam S-Dot, hebben wij in de afgelopen 6 jaar een eigen screeningtech- nologie ontwikkeld. Dit product wordt nu onder de naam Intelligent Flexo door HYBRID Software op de markt gebracht, maar straks meer daarover. Met Intelligent Flexo kan het gedrag van een flexoplaat lokaal of volledig beïnvloed worden in termen van inktover- dracht en puntversterking. Hierdoor is het mogelijk om bijvoorbeeld hogere densiteiten te halen in vlakke tinten, terwijl in andere afge- schermde zones de puntaangroei beperkt kan worden. De kwaliteitstoename bij het gebruik van Intelligent Flexo is onder andere merkbaar door de eliminatie van edge void bij barcodes en flexoranden bij tekst en lijnwerk. Ook het drukken van hele lichte tinten en verlooptinten naar 0%, of schaduwen tot 99%, is nu perfect haalbaar. Iets wat voordien quasi onmogelijk was.”

 

Tailor-made surfacescreening zorgt voor een perfecte controle over de punttoenameTailormade surfacescreening zorgt voor een perfecte controle over de punttoename.

 

 

Van golfkarton naar de labelmarkt
De focus bij de ontwikkeling van Intelligent Flexo lag in eerste instantie op golfkarton- toepassingen. Met de vele online winkels die de laatste tijd als paddenstoelen uit de grond schieten en het toenemend belang van shelf-ready packaging, zit golfkarton enorm in de lift. Door een betere drukwerkkwaliteit te realiseren, zou het dure cacheren hiermee kunnen worden vermeden, wat een enorme kostenbesparing met zich mee zou brengen voor de brand owners. Dirk: “Een van de typische problemen bij het bedrukken van golfkarton is het ‘wasbord’-effect. Door minieme hoogteverschillen in het karton krijg je verschillende drukzones met een soort van banding tot gevolg. Het effect kan deels vermeden worden door minder druk (kiss prin- ting) te geven op de pers, maar het helemaal elimineren lukt niet. Intelligent Flexo lost dit probleem grotendeels op door de slimme screening-technologie, die maakt dat er veel minder druk op het karton vereist is in vergelijking met traditionele flexoplaten, zonder dat dit ten koste gaat van de beeldkwaliteit, wel integendeel.”

Eenmaal Steurs de techniek voor golfkarton onder de knie had, zijn ze dit ook gaan ont- wikkelen voor de label & flexibles-markt, want ook daar waren significante verbeteringen mogelijk. Tom vult aan: “In 2015 behaalden we met onze technologie een tweede plaats op de Packaging Innovation Awards. Een duidelijk signaal voor ons dat we goed bezig waren en een stimulans om de technologie verder te ontwikkelen. Maar met de uitbreiding naar de labelmarkt en de toenemende volumes, kwam ook een beperking aan het licht. Het proces was vrij arbeidsintensief en om het op grotere schaal in te zetten, was automatisatie van het proces een must. Met HYBRID Software hadden we al een langdurige relatie en zagen we wel een partner met de juiste competenties om dit samen verder te ontwikkelen.” Om het baanbrekend werk en de marktpositie van Steurs in de Benelux te beschermen, is tussen beide partijen overeengekomen dat Intelligent Flexo enkel in landen buiten de Benelux zal worden verdeeld door HYBRID Software.

 

 

Automatiseren met CLOUDFLOW
In 2019 mocht Steurs ook nog een gouden award in ontvangst nemen tijdens de Global Flexo Innovation Awards-uitreiking in Istan- bul. In hetzelfde jaar is Steurs ook rond de tafel gaan zitten met HYBRID Software en is de samenwerking gestart om het product ver- der te ontwikkelen als een module binnen de automatisatiecontext van CLOUDFLOW. Omdat het hier over toptechnologie van Vlaamse bodem gaat, werd ook een subsidieaanvraag ingediend én verkregen bij het Agentschap Innoveren & Ondernemen VLAIO. Wat vooral primeerde bij de verdere ontwikkeling, was een verhoogd gebruiksgemak. Daarover zegt Thomas Elton, Product Manager CLOUDFLOW bij HYBRID Software het volgende: “Aan de technologie op zich hoefden wij initieel eigenlijk niks te veranderen, maar waar onze meerwaarde voornamelijk om de hoek kwam kijken, was het ontwikkelen & parametriseren van een tool, die een kwaliteitsverbetering teweegbrengt voor alle mogelijke flexo plaat- types & CtP machines. Bovendien zijn er ook unieke algoritmes ontwikkeld om de manuele stappen die Steurs vroeger toepaste, volledig te automatiseren.”

 

De typische edge void bij barcodes en lijnwerk, verdwijnen bij het gebruik van Intelligent Flexo.De typische edge void bij barcodes en lijnwerk, verdwijnen bij het gebruik van Intelligent Flexo.

 

 

Intelligent Flexo op de markt
Een jaar later is het ei gelegd. Eind 2020 kwam HYBRID Software voor het eerst naar buiten met Intelligent Flexo en de vooruitzichten zien er veelbelovend uit. Bert Van der Perre, Associate Director of Sales bij HYBRID Software legt uit: “Met Intelligent Flexo bieden we flexodrukkers oplossingen om het inktverbruik te reduceren, wat meteen een positief effect zal hebben op de marges van het drukwerk. Bovendien verhogen we de kleurkracht en tekstscherpte van de afdrukken. Voor de plaatleverancier is dit de ideale oplossing om de kwaliteit van zijn diensten te verhogen zonder dure upgrades of nieuwe investeringen in het machinepark.”